Practical Care

Coaching voor bedrijven

Coaching heeft inmiddels zijn nut bewezen als het gaat om begeleiding van veranderingstrajecten binnen bedrijven of instellingen.

Hierbij maken wij gebruik van het ESH model. Dit model maakt duidelijk dat iedere verandering binnen een bedrijf gevolgen heeft voor alle 5 dimensies van het model.

                        ESH staat voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit.

Binnen de aanpak ligt een belangrijke focus op de samenhang. Vanuit de basisgedachte, dat veranderingsbereidheid een competentie van de hele organisatie is, en niet alleen van de individuele medewerkers of het management. 

Door middel van Coaching zorgen wij dat medewerkers aangesloten blijven bij de veranderingen en voorkomen we onnodig uitval. Medewerkers zien de mogelijkheden en overwinnen de angst voor veranderingen.

Doordat problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en op een professionele en gerichte wijze aangepakt worden, wordt ziekteverzuim en arbeids-ongeschiktheid voorkomen.

Practicale Care biedt begeleiding aan bedrijven op de volgende gebieden:

- organisatie en ontwikkeling

- begeleiding van management en medewerkers in veranderingstrajecten

- loopbaan problematiek

- reduceren van ziekte verzuim/arbeidsongeschiktheid

- het opstellen van W.O.P

- oplossen van arbeidsconflicten

Practical Care kan in deze trajecten gebruik maken van onze organisatie adviseurs.