Practical Care

Wat is Counselling?                                                

Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening.

Middels bepaalde gesprekstechnieken kan de client tot nieuwe inzichten komen om vervolgens actief met deze inzichten aan de slag te gaan en toepasbaar te maken in het dagelijks leven.

Daarbij zal de counsellor de client begeleiden om zijn of haar onbenutte kansen of mogelijkheden te ontdekken en deze te benutten. Aan kennis mag een counsellor bogen op een gedegen opleiding waarin ruimschoots aandacht is besteed aan psychologie, pathologie, communicatiewetenschappen en methodologie. Omdat evolutie en energieleer de steunvakken vormen is een counsellor in staat zich op diverse fronten in te leven.

 

Counselling kenmerkt zich door relatief korte trajecten.

Korte termijn counselling is meestal gebasseerd op 3 - 5 gesprekken. Lange termijn counselling is meestal op basis van 12 - 15 gesprekken.

 

Teven is het mogelijk voor bedrijven om een counsellor in te schakelen voor het opstellen van een WOP (= Werknemers ondersteunings programma) en dat traject te begeleiden.